Contact Us

Contact Us

ISRAEL Headquarter:

3 Shimkin Street, HAIFA 34750;
Mail: P.O. Box 7212, Haifa 3107102, Israel
Tel. + (972) 48 26 26 33
Fax. + (972 4) 826 26 44
Web: www.tafnit.com


CHINA main subsidiary offices:

SHANGHAI: 2nd Floor, No. 123 Qinjiang Rd., Caohejing High-Tech Park, Xuhui District, Shanghai 200233
Tel: + (86 21) 6485 2695
Fax: + (86 21) 6485 0078

HANGZHOU: at - Hangzhou Jingwei International Creative Industrial Park & Jingwei Tiandi Creative Investment Co., Ltd., Shi Qiao Road No. 279, Hangzhou ZIP Code: 310018
Tel: + (86) 13906507490, 13429668864

HONG KONG: Level 19, Two International Finance Centre 8 Finance Street Central, Hong Kong

 

Address in FRANCE

Château de Saint Hilaire des Noyers

Localization: Colonard Corubert (Perche Ornais, France F61340)